LAAKERIVIAN HAVAINNOINTI VÄRÄHTELYMITTAUKSISTA

 

Alla olevassa kuvassa 1 on esitetty laakerivian havainnointi värähtelymittauksia hyödyntäen. Värähtelymittausten verhokäyräspektreistä on tarkasteltu laakerin vikataajuutta vastaavaa amplitudia. Värähtelysignaalien käsittelyyn on sovellettu kahta menetelmää; ylipäästösuodatusta (PERINTEINEN) ja Kanflex:in menetelmää (EDISTYNYT). Kanflex:in menetelmällä verhokäyräspektristä laakerivian aiheuttaman piikin amplitudi havaitaan huomattavasti aiemmin, joten huoltotoimenpiteet ehditään suunnittelemaan ja toteuttamaan hyvissä ajoin ennen mahdollista konerikkoa.
KUVA
1
Responsive image

 

 

 

LAAKERIVIAN VAKAVUUDEN ARVIOINTI VÄRÄHTELYMITTAUKSISTA

 

Laakerivian vakavuuden arvioinnissa on hyödynnetty valvottua koneoppimismenetelmää. Laakereista mitatuista värähtelysignaaleista on laskettu parhaat piirteet (tunnusluvut) kuvaamaan laakerivian vakavuutta. Koneoppimismenetelmä on "opetettu" värähtelysignaaleista lasketuilla piirteillä ja mittauksia vastaavilla todellisilla laakerivian koon mittauksilla. Kuvassa 2 on esitetty laakerivian koon arviointi neljälle (tuntemattomalle) laakerille. Kuvassa punaisen värin sävyillä kuvataan laakerivian vakavuutta lievästä (vaalean punainen) merkittävään (tumman punainen). Laakerivian koon arvioinnin virhe on noin 6 % kyseisissä tapauksissa.
KUVA
2
Responsive image

 

LAAKERIN JÄLJELLÄ OLEVAN KÄYTTÖIÄN ENNUSTAMINEN

 

Laakerivian havainnoinnin jälkeen suoritetaan jäljellä olevan käyttöiän ennustaminen. Aiemmin mitatuista laakerien värähtelysignaaleista on laskettu paras mahdollinen piirre (tunnusluku) kuvaamaan hajoamista. Ennustamisessa käytetään MCMC-menetelmään pohjautuvaa näytteistysalgoritmia. Kuva 3 esittää vioittuneen laakerin jäljellä olevan käyttöiän ennusteen. Kuvassa katkonainen turkoosi pystyviiva kuvaa viimeistä värähtelymittausta, josta eteenpäin nähdään ennuste.
KUVA
3
Responsive image